ضمن سپاس از حسن انتخاب شما ؛ سامانه رسیدگی به شکایات مشتریان شرکت سرویگاز در قالب فرم زیر جهت دریافت و رسیدگی به شکایات مشتریان آماده می باشد .


فرم رسیدگی به شکایات مشتریان
مشخصات تکمیل کننده فرم
* نام و نام خانوادگی :
* استان / شهر محل سکونت :
* تلفن تماس :
* موبایل :
مشخصات محصول
* در خصوص کدام گروه از محصولات ما شکایت دارید :
               
* محصول را از چه طریقی تهیه نموده اید :
               
تاریخ تهیه محصول :
* شماره سریال محصول :
شرح شکایت
* شرح شکایت :
ممانعت از سابمیت ماشینی
* کد امنیتی :